СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Леон Даниел

Леон Даниел

режисьор

Номинации и награди

1992

Аскеер за цялостен принос към театралното изкуство в категория „За цялостен принос към театралното изкуство“

1997

Аскеер за „Човекът, който прави дъжд“ от Натаниел Ричард Неш, Народен театър „Иван Вазов“ в категория „Режисура“

2008

Плакет „Аскеер” За творческа чест и принос в развитието на театралното изкуство в категория „Почетен Аскеер“