СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Драматично-куклен театър „Васил Друмев“

Драматично-куклен театър „Васил Друмев“

Номинации и награди

2007

„Москва” - Номинации: 1, Награди: 0

2012

„Безсърдечно” - Номинации: 0, Награди: 0