СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Драматично-куклен театър „Иван Димов“

Драматично-куклен театър „Иван Димов“

Номинации и награди

1999

„Втора сряда” - Номинации: 1, Награди: 0

2003

„Когато гръм удари” - Номинации: 1, Награди: 0

2003

„Във въздуха” - Номинации: 1, Награди: 0

2008

„Вампир” - Номинации: 2, Награди: 0

2016

„„Мърлин Мърло”” - Номинации: 1, Награди: 0