СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Театрална работилница „Сфумато“

Театрална работилница „Сфумато“

Номинации и награди

1992

„Джендем хан” - Номинации: 3, Награди: 0

1992

„Думи към Б.” - Номинации: 1, Награди: 0

1993

„Грехът Златил” - Номинации: 2, Награди: 0

1993

„Грехът Куцар” - Номинации: 1, Награди: 0

1993

„Падането на Икар” - Номинации: 2, Награди: 0

1994

„Вуйчо Ваньо” - Номинации: 8, Награди: 0

1994

„Луда трева” - Номинации: 1, Награди: 0

1997

„Апокриф” - Номинации: 5, Награди: 0

1998

„Сънят на Одисей” - Номинации: 1, Награди: 0

1999

„Квартет” - Номинации: 2, Награди: 0

2000

„Черното руно” - Номинации: 2, Награди: 0

2000

„Соларис” - Номинации: 3, Награди: 0

2000

„Забравени от небето” - Номинации: 1, Награди: 0

2005

„Фигури при влюбен полет” - Номинации: 1, Награди: 0

2005

„Альоша” - Номинации: 2, Награди: 0

2006

„Изкопни материали” - Номинации: 1, Награди: 0

2006

„Станция Елабуга” - Номинации: 4, Награди: 0

2007

„Жюли, Жан и Кристин” - Номинации: 1, Награди: 0

2007

„Мъртвешки танц” - Номинации: 3, Награди: 0

2007

„Медея” - Номинации: 3, Награди: 0

2008

„Лазар и Иисус” - Номинации: 4, Награди: 0

2008

„Стриндберг в Дамаск” - Номинации: 2, Награди: 0

2009

„Родилно петно” - Номинации: 1, Награди: 0

2009

„ОООО – Сънят на Гогол” - Номинации: 9, Награди: 0

2010

„Битие 2” - Номинации: 1, Награди: 0

2011

„Зимна приказка” - Номинации: 7, Награди: 0

2012

„Завръщане във Витенберг” - Номинации: 0, Награди: 0

2012

„„Завръщане във Витенберг”” - Номинации: 1, Награди: 0

2013

„"Хората от Оз"” - Номинации: 1, Награди: 0

2013

„„Медея – майка ми”” - Номинации: 1, Награди: 0

2013

„"Самотни персонажи"” - Номинации: 1, Награди: 0

2013

„„40 градуса под нулата”” - Номинации: 0, Награди: 0

2014

„„между празниците”” - Номинации: 0, Награди: 0

2015

„"Тъмна стая"” - Номинации: 0, Награди: 0

2015

„„Червената планета“” - Номинации: 0, Награди: 0

2015

„„Книга за изгаряне“” - Номинации: 0, Награди: 0

2016

„„Живот в 8 GB“, Текст за театър” - Номинации: 0, Награди: 0

2017

„„Това НЕ Е Хамлет“” - Номинации: 1, Награди: 0