СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Драматичен театър „Адриана Будевска“

Драматичен театър „Адриана Будевска“

Номинации и награди

1996

„Чудесна неделя за Crиve Coeur” - Номинации: 1, Награди: 0

1997

„Кралят умира” - Номинации: 1, Награди: 0

2000

„Вуйчо Ваньо” - Номинации: 3, Награди: 0

2002

„Свидригайлов и другите” - Номинации: 1, Награди: 0

2004

„Завръщане у дома” - Номинации: 1, Награди: 0

2008

„Двамата веронци” - Номинации: 2, Награди: 0