СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Драматичен театър – Враца

Драматичен театър – Враца

Номинации и награди

1995

„Месец на село” - Номинации: 4, Награди: 0

1999

„Розенкранц и Гилденстерн са мъртви” - Номинации: 3, Награди: 0

2004

„Къщата на Иван” - Номинации: 2, Награди: 0

2007

„Оскар и розовата дама” - Номинации: 1, Награди: 0

2012

„Танго” - Номинации: 0, Награди: 0