СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Драматичен театър – Ловеч

Драматичен театър – Ловеч

Номинации и награди

1995

„Одисей пътува за Итака” - Номинации: 4, Награди: 0

2007

„The Playboy от джендема” - Номинации: 1, Награди: 0

2012

„3.14” - Номинации: 0, Награди: 0

2013

„„Вълшебната лодка на Жъц”” - Номинации: 0, Награди: 0