СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“

Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“

Номинации и награди

1991

„Месарят вътре в стаята” - Номинации: 1, Награди: 0

1992

„Малки убийства” - Номинации: 1, Награди: 0

1992

„Щастливи дни” - Номинации: 3, Награди: 0

1993

„Големанов” - Номинации: 1, Награди: 0

1993

„Любовникът” - Номинации: 2, Награди: 0

1995

„Амеде” - Номинации: 1, Награди: 0

1995

„Януари” - Номинации: 1, Награди: 0

1995

„Леонс и Лена” - Номинации: 1, Награди: 0

1996

„Въведение в тяхната картина” - Номинации: 1, Награди: 0

1998

„Черна комедия” - Номинации: 1, Награди: 0

1998

„Женитба” - Номинации: 2, Награди: 0

1999

„Любовникът” - Номинации: 1, Награди: 0

1999

„Опасни връзки” - Номинации: 3, Награди: 0

2000

„Още веднъж отзад” - Номинации: 1, Награди: 0

2001

„Чайка” - Номинации: 1, Награди: 0

2001

„Ловченският владика” - Номинации: 1, Награди: 0

2002

„Вечеря за тъпаци” - Номинации: 1, Награди: 0

2002

„Похапване с приятели” - Номинации: 1, Награди: 0

2004

„Свекърва” - Номинации: 3, Награди: 0

2004

„D. J.” - Номинации: 1, Награди: 0

2005

„Части от цялото” - Номинации: 1, Награди: 0

2005

„Плебеи по рождение” - Номинации: 2, Награди: 0

2008

„Укротяване на опърничавата” - Номинации: 1, Награди: 0

2008

„В очакване на Годо” - Номинации: 1, Награди: 0

2011

„Тест” - Номинации: 1, Награди: 0

2012

„Гарфънкъл търси Саймън” - Номинации: 0, Награди: 0

2012

„Едно малко радио” - Номинации: 0, Награди: 0