СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Ваня Щерева и Георги Георгиев

Ваня Щерева и Георги Георгиев

композитори

Номинации и награди

2003

Номинация за „Кукувицата“ от Елин Рахнев, постановка Димитър Еленов, Народен театър „Иван Вазов“ в категория „Театрална музика“