СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Димитър Динев

Димитър Динев

драматург

Номинации и награди

2007

Аскеер за „Кожа и небе“, Театър “Рабенхоф” – Виена, Австрия, постановка Ханс Ешер в категория „Съвременна българска драматургия“

2008

Номинация за „Къщата на съдията”, Бургтеатер – Виена, Австрия, постановка Никлаус Хелблинг в категория „Съвременна българска драматургия“

2009

Номинация за “Деликатно нещо е душата”, Фолкстеатър – Виена, Австрия, постановка Ханс-Улрих Бекер в категория „Съвременна българска драматургия“