СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Сашо Младенов

Сашо Младенов

композитор

Номинации и награди

2004

Номинация за „Куклата Барби“ от Майя Остоич, постановка Георги Георгиев, Общински театър „Възраждане“ в категория „Театрална музика“