СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Петя Силянова

Петя Силянова

актьор

Номинации и награди

2016

Номинация за ролята на Магда Свенсон в „Нощта на шестнайсети януари” от Айн Ранд, постановка Пламен Марков, Театър „София“ в категория „Поддържаща женска роля“