СТАТИСТИКА / ПРЕДСТАВЛЕНИЯ / 2016 / „Живот в 8 GB“, Текст за театър

„Живот в 8 GB“, Текст за театър

пиеса, представление

от Илия Виделинов (Независим проект, постановка Илия Виделинов, 29 февруари 2015 г. в „Петното на Роршах“ – Пловдив)

Номинации и награди