СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Продуцентска къща „Оpremedia“

Продуцентска къща „Оpremedia“

Номинации и награди

2015

„„Колега“” - Номинации: 0, Награди: 0

2016

„Duplicate of „Колега“” - Номинации: 0, Награди: 0

2017

„Duplicate of Duplicate of „Колега“” - Номинации: 0, Награди: 0

2018

„Duplicate of Duplicate of Duplicate of „Колега“” - Номинации: 0, Награди: 0