СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Театър „Нове дивадло” – Пилзен, Чешка република

Театър „Нове дивадло” – Пилзен, Чешка република

Номинации и награди

2015

„„Хористи“” - Номинации: 0, Награди: 0