СТАТИСТИКА / ПРЕДСТАВЛЕНИЯ / 2015 / „Къщата на гнева”

„Къщата на гнева”

представление

по Федерико Гарсия Лорка, постановка Диана Добрева, Театър „Възраждане“

Номинации и награди

Аскеер на Донка Аврамова-Бочева, Жана Рашева, Лиляна Шомова, Николина Янчева, Филипа Балдева и Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Номинация на Диана Добрева в категория „Костюмография“

Номинация на Диана Добрева в категория „Режисура“

Аскеер за най-добро представление на „Къщата на гнева” в категория „Най-добро представление“

Аскеер на Лиляна Шомова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Донка Аврамова - Бочева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Жана Рашева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Николина Янчева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Филипа Балдева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Лиляна Шомова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Жана Рашева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Николина Янчева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Филипа Балдева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Донка Аврамова-Бочева, Жана Рашева, Лиляна Шомова, Николина Янчева, Филипа Балдева и Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Лиляна Шомова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Жана Рашева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Николина Янчева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Донка Аврамова-Бочева, Жана Рашева, Лиляна Шомова, Николина Янчева, Филипа Балдева и Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Duplicate of Лиляна Шомова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Duplicate of Жана Рашева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Duplicate of Николина Янчева в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Duplicate of Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“

Аскеер на Duplicate of Duplicate of Duplicate of Донка Аврамова-Бочева, Жана Рашева, Лиляна Шомова, Николина Янчева, Филипа Балдева и Яна Кузова в категория „Поддържаща женска роля“