СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Зарко Узунов

Зарко Узунов

костюмограф

Номинации и награди

1999

Номинация за „Бит“ по Иван Хаджийски, постановка Възкресия Вихърова, Нов български университет – Театрален департамент в категория „Костюмография“