СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Държавен куклен театър – Варна

Държавен куклен театър – Варна

Номинации и награди

2014

„„Професия Лъжец”” - Номинации: 2, Награди: 0

2016

„„Пурпурният остров”” - Номинации: 2, Награди: 0

2017

„Duplicate of „Пурпурният остров”” - Номинации: 0, Награди: 0

2018

„Duplicate of Duplicate of „Пурпурният остров”” - Номинации: 0, Награди: 0