СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Вяра Табакова

Вяра Табакова

актьор

Номинации и награди

2014

Номинация за ролята на Немощната старица във „Всичко ни е наред” от Дорота Масловска, постановка Десислава Шпатова, Народен театър „Иван Вазов” в категория „Поддържаща женска роля“