СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Сатиричен театър „Алеко Константинов”

Сатиричен театър „Алеко Константинов”

Номинации и награди

2014

„„Тиква!”” - Номинации: 0, Награди: 0

2014

„„Операцията”” - Номинации: 0, Награди: 0