СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Георги Тенев

Георги Тенев

автор

Номинации и награди

2014

Номинация от Георги Тенев , Народен театър „Иван Вазов”, постановка Георги Тенев, 10 ноември 2013 г. в категория „Съвременна българска драматургия“