СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Даниела Ляхова

Даниела Ляхова

костюмограф

Номинации и награди

1997

Аскеер за „Апокриф“ – авторски спектакъл на Иван Добчев и Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато“ в категория „Костюмография“

2003

Номинация за „Във въздуха“ от Алексей Шипенко, постановка Явор Гърдев, копродукция на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково и Фондация „Сцена Балкани“ в категория „Сценография“

2006

Номинация за „Изкопни материали“ – авторски спектакъл на Иван Станев (по мотиви от „Изкопът“ на Андрей Платонов), Театрална работилница „Сфумато“ в категория „Сценография“

2007

Аскеер за спектаклите „Дванайсета нощ“ от Уилям Шекспир, постановка Крикор Азарян, Младежки театър „Николай Бинев“, и „Жюли, Жан и Кристин“ по Аугуст Стриндберг (програма „Към Дамаск“), адаптация и постановка Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато“ в категория „Сценография“

2007

Аскеер за спектаклите „Дванайсета нощ“ от Уилям Шекспир, постановка Крикор Азарян, Младежки театър „Николай Бинев“, и „Мъртвешки танц“ по Аугуст Стриндберг (програма „Към Дамаск“), адаптация и постановка Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато“ в категория „Костюмография“

2009

Номинация за „ОООО – Сънят на Гогол” по „Невски проспект”, „Иван Фьодорович Шпонка”, „Женитба”, „Записки на лудия” от Николай В. Гогол, постановка Маргарита Младенова и Иван Добчев, Театрална работилница „Сфумато” в категория „Сценография“

2009

Аскеер за „ОООО – Сънят на Гогол” по „Невски проспект”, „Иван Фьодорович Шпонка”, „Женитба”, „Записки на лудия” от Николай В. Гогол, постановка Маргарита Младенова и Иван Добчев, Театрална работилница „Сфумато” в категория „Костюмография“

2011

Аскеер за „Зимна приказка” от Уилям Шекспир, постановка Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато” в категория „Сценография“

2011

Номинация за „Зимна приказка” от Уилям Шекспир, постановка Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато” в категория „Костюмография“

2012

Аскеер за „Рицар на Светия Дух” от Боян Папазов, постановка Маргарита Младенова, Народен театър „Иван Вазов” и за „Завръщане във Витенберг” от Георги Тенев и Иван Добчев, постановка Иван Добчев, Театрална работилница „Сфумато” в категория „Сценография“

2012

Номинация за „Нощна пеперуда” от Пьотър Гладилин, постановка Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов” и за „Завръщане във Витенберг” от Георги Тенев и Иван Добчев, постановка Иван Добчев, Театрална работилница „Сфумато” в категория „Костюмография“

2013

Номинация Заедно с Никола Тороманов и Венелин Шурелов за „Хамлет” от Уилям Шекспир, постановка Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов” в категория „Сценография“

2013

Номинация заедно с Никола Тороманов и Венелин Шурелов за „Хамлет” от Уилям Шекспир, постановка Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов” в категория „Костюмография“