СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – „36 маймуни“