СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / проф. дфн АЛЕКСАНДЪР ШУРБАНОВ

проф. дфн АЛЕКСАНДЪР ШУРБАНОВ

актьори

Номинации и награди

2013

ПОЧЕТЕН „АСКЕЕР 2013” за превода на четирите високи трагедии на Шекспир – “Хамлет”, „Отело”, „Крал Лир” и „Макбет” в категория „Почетен Аскеер ЗА ТВОРЧЕСКА ЧЕСТ И ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО“