СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Петя Боюкова

Петя Боюкова

сценограф

Номинации и награди

2013

Номинация за „Очите на другите” от Иван Димитров, постановка Марий Росен, Народен Театър „Иван Вазов” в категория „Сценография“

2013

Номинация за „Очите на другите” от Иван Димитров, постановка Марий Росен, Народен Театър „Иван Вазов” в категория „Костюмография“