СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Румяна Бочева

Румяна Бочева

актьор

Номинации и награди

1995

Номинация за ролята на Добър ден (Баба Стойна) в „Одисей пътува за Итака“ от Константин Илиев, постановка Иван Добчев, Драматичен театър – Ловеч в категория „Поддържаща женска роля“