СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Независим проект

Независим проект

Номинации и награди

2012

„Праехидно” - Номинации: 0, Награди: 0

2012

„Фани” - Номинации: 0, Награди: 0

2012

„От понеделник” - Номинации: 0, Награди: 0

2012

„ПАК ли ЛЮБОВ!?” - Номинации: 0, Награди: 0

2013

„„Какво става?”” - Номинации: 0, Награди: 0

2013

„„Шамандура за лично ползване”” - Номинации: 0, Награди: 0

2013

„„Всичкоядецът”” - Номинации: 0, Награди: 0

2014

„„Моето име” (моноспектакъл)” - Номинации: 0, Награди: 0

2014

„„Космонавт”” - Номинации: 0, Награди: 0

2015

„"Извън кадър“” - Номинации: 0, Награди: 0

2015

„"Големият Bullshit"” - Номинации: 0, Награди: 0

2015

„„Тук ли си?“, Текст за моноспектакъл ” - Номинации: 0, Награди: 0

2016

„„Заарска завера от 1873“ („Апостоли“)” - Номинации: 0, Награди: 0

2016

„„Няма ток за електрическия стол“” - Номинации: 1, Награди: 0