СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Коста Цонев

Коста Цонев

актьор

Номинации и награди

2011

Аскеер 2011, За цялостен принос към театралното изкуство в категория „За цялостен принос към театралното изкуство“