СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Чавдар Гюзелев

Чавдар Гюзелев

сценограф

Номинации и награди

2011

Номинация за „Сирано дьо Бержерак” от Едмон Ростан, постановка Стефан Москов, Народен театър „Иван Вазов” в категория „Сценография“