Цитат Цитат

ДРАМАТУРГИЯ / 2011 / ОБСЪЖДАНИ ПИЕСИ

1. „Мисия Лондон” от Алек Попов

 („Theater am Domhof” – Оснабрюк,

Германия, 4 септември 2009 г.)

 

2. „Лалугер” от Александър Урумов

 (Драматичен театър „Йордан Йовков” – Добрич,

постановка Юрий Дачев, 29 ноември 2010 г.)

 

3. „Пиеса за умиране” от Ани Васева и Боян Манчев

 (Театър “The Fridge” – София, постановка Ани Васева и Боян Манчев,

30 ноември 2011 г.)

 

4. „Боливуд” от Боян Иванов

 (Държавен куклен театър – Варна,

постановка Боян Иванов,  5 ноември 2010 г.)

5. „Паякът” от Димитър Димитров и Йордан Славейков

 (Театрална работилница „Сфумато”,

постановка Йордан Славейков и Димитър Димитров,

12 февруари 2011 г.)

 

6. „Тест” от Елин Рахнев

 (Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов”,

постановка Марий Росен, 27 ноември 2010 г.)7. „Ноктюрно – от прахта до сиянието” от Ирина Дочева и Огнян Голев

 (Галерия „Индустриална” – София,

постановка  Ирина Дочева и Огнян Голев, 7 юли 2010 г.)


8. „Револверът” от Майя Праматарова

 (Театър „Уан уей”  –  Бостън, САЩ,

постановка Майя Праматарова, 18 декември 2010 г.)


9. „Агнес” от Михаил Вешим

 (Драматичен театър „София”,

постановка Съни Сънински, 2 март 2011 г.)

 

10. „Уравнение” от Орлин Дяков

 (Драматичен театър „Сава Огнянов” – Русе,

постановка Орлин Дяков, 7 септември 2010 г.)


11. „Памид” от Филип Трифонов

 (Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов”,

постановка Филип Трифонов, 10 март 2011 г.)