Цитат Цитат

ДРАМАТУРГИЯ / 2009 / ОБСЪЖДАНИ ПИЕСИ

1.  „На добър час!" от Вичо Балабанов

(Общински театър „Възраждане" - София, постановка Веселин Бояджиев, юни 2008 г.)

2.  „Деликатно нещо е душата" от Димитър Динев

(Volkstheater - Виена, Австрия, постановка Ханс-Улрих Бекер, май 2008 г.)

3.  „Аmarantos/Бълнуване/" от Димитър Кабаков

(Нов драматичен театър „Сълза и смях" - София, постановка Възкресия Вихърова, октомври 2008 г.)

4.  „Неделя вечер" от Захари Карабашлиев

(„Американска мечта" — копродукция на Частен театър „Инверсия" и Общински театър „Боян Дановски" - Перник, постановка Бойко Илиев, ноември 2008 г.)

5.  „Баща ми" от Здрава Каменова

(Общински театър „Възраждане" - София, постановка Борис Георгиев, май 2008 г.)

6.  „Границата" от Калин Илиев

(Драматичен театър — Ловеч, постановка Александър Чобанов, януари 2009 г.)

7.  „Досието на една Ж" от Петър Маринков

(Концертно студио на Радио Варна, постановка Георги Велчовски, юни 2008 г.)

8.  „Тихи, невидими хора" от Яна Борисова

(Младежки театър „Николай Бинев" - София, постановка Десислава Шпатова, март 2009 г.)