СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Федя Филкова

Федя Филкова

член на Журито за "Съвременна българска раматургия", поетеса, преводачка от немски

Номинации и награди