СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / проф. дфн Ивайло Знеполски

проф. дфн Ивайло Знеполски

член на Журито за "Съвременна българска раматургия", Професор в Софийския университет

Номинации и награди