СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / доц. д-р Георги Лозанов

доц. д-р Георги Лозанов

член на Журито за "Съвременна българска раматургия", доцент и професор във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ "Св. Климент Охридски"

Номинации и награди