СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / проф. дфн Георги Каприев

проф. дфн Георги Каприев

член на Журито за "Съвременна българска раматургия", Професор в Софийския университет

Номинации и награди