СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / проф. дфн Богдан Богданов

проф. дфн Богдан Богданов

член на Журито за "Съвременна българска раматургия", Професор в Софийския университет по старогръцка литература и култура в Катедрата по класически филологии

Номинации и награди