СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Драматичен театър - Пловди

Драматичен театър - Пловди

Номинации и награди

2010

„Живите от мъртвата махала” - Номинации: 1, Награди: 0

2014

„„Глас”” - Номинации: 1, Награди: 0