СТАТИСТИКА / ТЕАТРИ / Държавен пътуващ театър

Държавен пътуващ театър

Номинации и награди

1992

„Ах, ти лошо маце” - Номинации: 1, Награди: 0

1996

„Истинският Запад” - Номинации: 1, Награди: 0