СТАТИСТИКА / ТЕАТРАЛИ / Вили Цанков

Вили Цанков

режисьор

Номинации и награди

2001

Аскеер за цялостен принос към театралното изкуство в категория „За цялостен принос към театралното изкуство“